Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ Nhã Ca | clb nha ca

http://clbnhaca.com


Lớp Yoga cho mọi lứa tuổi (thứ 2 - 4 - 6)

Lớp Yoga cho mọi lứa tuổi (thứ 2 - 4 - 6)
13650391 766527850117357 1978795303 n

Lớp Yoga cho mọi lứa tuổi (thứ 2 - 4 - 6)
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 1: 07:30 - 08:30
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 2: 16:00 - 17:00
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 3: 19:30 - 20:30

Học phí: 300k/tháng
 
------------------------------------------------------

Lớp thể dục thẩm mỹ (tất cả các ngày trong tuần)
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 1: 06:00 - 07:00
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 2: 07:00 - 08:00
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 3: 17:00 - 18:00
016945 3d transparent glass icon symbols shapes shapes circle Lớp 4: 18:00 - 19:00
 
13643974 766527443450731 806269994 n
 
13649458 766527486784060 540745850 n
 
13664832 766527496784059 2024256309 n